MY PROJECTS

Danh sách các dự án nổi bật SpeedTeam đã tham gia với vai trò đơn vị thiết  kế visual, tư vấn hình ảnh, tư vấn kỹ thuật trình chiếu.

EVENT

OUR SPEED TEAM

THÀNH LẬP VỚI MỤC ĐÍCH CHÍNH LÀ SẢN XUẤT VISUAL PHỤC VỤ CHO CÁC SỰ KIỆN.NỀN TẢNG LÀ CÁC DESIGNER Ở CÁC LĨNH VỰC KHÁC NHAU:3D ANIMATION-3DVFX-3DTRACKING AND SCANING-VISUALARTIST

___________

 

Mr, Ngọc Anh

3D nhà đầu tư

 

Mr, Ngọc Anh

3D nhà đầu tư

 

Mr, Ngọc Anh

3D nhà đầu tư

 

Mr, Ngọc Anh

3D nhà đầu tư

 

Mr, Ngọc Anh

3D nhà đầu tư

 

Mr, Ngọc Anh

3D nhà đầu tư